Stavenow advokatbyrå
Specialister inom offentlig upphandling

Specialister inom offentlig upphandling

SPECIALISTER INOM

OFFENTLIG UPPHANDLING

 
 

Vi biträder både leverantörer och upphandlande myndigheter i alla steg av upphandlingsprocessen. Vi ger er råd i små och stora frågor, hjälper er att lämna anbud, utbildar er och företräder er vid överprövning.

En framgångsrik offentlig affär kräver rätt strategi och rätt fokus, men inte minst en god förståelse för juridiken. Det är där vi kommer in.

 
 
 
 
 

Nyheter

2019-05-07

Dubbel vinst i förvaltningsrätten! Stavenow advokatbyrå har med framgång företrätt Länsstyrelsen i Stockholms län i  två överprövningsprocesser i Förvaltningsrätten i Stockholm (målen 27181-18 och 27288-18). Läs mer här!

2019-03-15

Arbetar du på en myndighet och är intresserad av hur offentlig upphandling påverkas av den nya säkerhetsskyddslagstiftningen? Då är vår utbildning något för dig och dina kollegor. Läs mer om det här!

2019-03-05

Stavenow advokatbyrå är stolta över att kunna meddela att byrån den 4 mars 2019 tecknade ett ramavtal för juridiska tjänster inom EU-rätt och upphandlingsrätt med Upplands Väsby kommun. Vi välkomnar Upplands Väsby kommun till Stavenow advokatbyrå och ser fram emot ett framgångsrikt samarbete tillsammans! 

 2019-02-01

Vi börjar året med ny logotyp och ett flertal större entreprenadupphandlingar. Stavenow & Partners advokatbyrå ändrar namn till Stavenow advokatbyrå.

2018-12-18

Stavenow & Partners advokatbyrå har vunnit ett mål i kammarrätten. Läs mer här!

2018-12-13

Stavenow & Partners advokatbyrå är stolta över att kunna meddela att byrån den 26 november 2018 tecknade ett ramavtal  för juridiska tjänster på upphandlingsområdet med Länsstyrelsen i Stockholms län. Vi välkomnar Länsstyrelsen till Stavenow & Partners advokatbyrå och ser fram emot ett framgångsrikt samarbete tillsammans!

2018-10-04

Kan ett ska-krav, där endast en leverantör blir aktuell, anses förenligt med principen om proportionalitet? LÄS VÅRT REFERAT HÄR

2018-09-27

En av våra klienter har med vår hjälp nu fått teckna ett kontrakt värt omkring 500 MSEK. Vårt team utformade anbudet åt klienten och fick högsta poäng på samtliga utvärderingsparametrar. Det innebär att vi i år har vunnit affärer för ca 1 miljard SEK åt våra klienter.

2018-09-14

Våra jurister Christoffer Stavenow, advokat, och Max Thimmig skriver idag i Upphandling 24 om vikten av att inte ställa för höga krav vid offentliga upphandlingar. Läs mer här!

2018-09-01

Theodor Israelsson ansluter till byrån som paralegal. Som jur. stud. har han valt att specialisera sig på offentlig upphandling och skriver sitt examensarbete om fördelningsnycklar i ramavtal. Vi är glada för detta och välkomnar Theodor till oss!

2018-08-21 

Stavenow & Partners advokatbyrå har bistått Totalbyggen i Västerås AB i Västerås stads upphandling av ramavtal avseende byggtjänster. Totalbyggen i Västerås blev avtalspart i ramavtalet. Ramavtalet är giltigt i upp till fyra år och har en omsättningsvolym som uppgår till 120 miljoner kronor. 

 Vi gratulerar Totalbyggen i Västerås till affären! 

2018-05-08

Stavenow & Partners advokatbyrå är nu upptagen på Förbundsrepubliken Tysklands ambassads lista över tyskspråkiga advokatbyråer i Sverige. Läs mer här. 

 

2018-04-17

Stavenow & Partners advokatbyrå är nu medlem i Tysk-Svenska handelskammaren. Läs mer här.  

 

2018-03-28

Vi söker en jurist med brinnande intresse för upphandling. Läs mer här.

 

2018-03-23

Stavenow & Partners advokatbyrå har biträtt Cassel & Co AB att lämna det vinnande anbudet i FMV:s upphandling rörande Förplägnadstjänst restaurang Vingen. Avtalet är giltigt i tre år och har en omsättningsvolym som uppgår till 30 miljoner kronor.

Vi gratulerar Cassel & Co till affären!

 
 
 
 

Christoffer Stavenow

Advokat

+46 (0)76 027 08 65

cst@stpa.se

Max Thimmig

Biträdande jurist

+46 (0)72 327 08 66

mt@stpa.se

anders

Anders Stavenow

Ekonomi

+46 (0)70 511 60 30

 
 
 

Kontakta oss

 
 
Berätta gärna något om ert ärende.
 

Hitta till oss

Stavenow advokatbyrå
Skeppsbron 40
111 30 Stockholm

E-post

info@stpa.se

Telefon

+46 (0)8 400 20 865