Stavenow advokatbyrå
Specialister inom offentlig upphandling

Nyheter

nyheter

Doublé

2018-05-07

Dubbel vinst i förvaltningsrätten! Stavenow advokatbyrå har med framgång företrätt Länsstyrelsen i Stockholms län i  två överprövningsprocesser i Förvaltningsrätten i Stockholm (målen 27181-18 och 27288-18).

2018-12-18

Stavenow & Partners advokatbyrå har företrätt ALT Hiss Norrköping AB som ombud i ett överprövningsärende som överklagades till Kammarrätten i Jönköping. Frågan som prövades rörde om lämnat anbud uppfyllde det i förfrågningsunderlaget obligatoriska kravet som avsåg krav på arbetsledares utbildnings- och yrkeskvalifikationer. Kammarrätten avgjorde målet (Kammarrätten i Jönköping 2018-10-18, mål 666-18) till ALT Hiss Norrköpings fördel. Som följd av detta har ALT Hiss nu tecknat avtal med Norrevo fastigheter. Ramavtalet gäller service och underhåll av hissar och motordrivna portar. Vi gratulerar ALT Hiss Norrköping till affären! 

VINST I KAMMARRÄTTEN


2018-12-13

Stavenow & Partners advokatbyrå är stolta över att kunna meddela att byrån den 26 november 2018 tecknade ett ramavtal  för juridiska tjänster på upphandlingsområdet med Länsstyrelsen i Stockholms län. Vi välkomnar Länsstyrelsen till Stavenow & Partners advokatbyrå och ser fram emot ett framgångsrikt samarbete tillsammans!

NYTT RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER


2018-09-14

Våra jurister Christoffer Stavenow, advokat, och Max Thimmig skriver idag i Upphandling 24 om vikten av att inte ställa för höga krav vid offentliga upphandlingar. Läs mer här!

ARTIKEL I

UPPHANDLING 24


 2018-08-21

Stavenow & Partners advokatbyrå har bistått Totalbyggen i Västerås AB i Västerås stads upphandling av ramavtal avseende byggtjänster. Totalbyggen i Västerås blev avtalspart i ramavtalet. Ramavtalet är giltigt i upp till fyra år och har en omsättningsvolym som uppgår till 120 miljoner kronor. 

 Vi gratulerar Totalbyggen i Västerås till affären! 

VINST I

UPPHANDLING 


TYSKSPRÅKIGA ADVOKATBYRÅER I SVERIGE 

2018-05-08

Stavenow & Partners advokatbyrå är nu upptagen på Förbundsrepubliken Tysklands ambassads lista över tyskspråkiga advokatbyråer i Sverige. Därmed är advokatbyrån även med på det tyska utrikesdepartementets lista över tyskspråkiga advokatbyråer i Sverige. Vi är väldigt stolta över att ha blivit med på denna lista och över att kunna erbjuda våra tjänster till företag från den tyskspråkiga världen! För mer information kontakta gärna Max Thimmig, mt@stpa.se, 0723 270866.

Stavenow & Partners advokatbyrå ist jetzt auf der Liste von deutschsprachige Rechtsanwälte in Schweden der Botschaft der Bundesrepublik Deutschland aufgenommen. Damit ist die Kanzlei auch auf der Liste der deutschsprachigen Rechtsanwälte im Ausland des Auswärtiges Amtes enthalten. Wir sind sehr stolz, dieser Liste beigetreten zu sein und unsere Dienstleistungen für Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum anbieten zu können! Für weitere Informationen steht Max Thimmig, LL.M, ihnen gerne zur Verfügung. Max Thimmig, mt@stpa.se, +46 (0) 723-270866. 


Medlemskap i Tysk-Svenska handels-kammaren

2018-04-17

Stavenow & Partners Advokatbyrå AB har nyligen blivit medlem i den Tysk-Svenska Handelskammaren.  Vi är väldigt stolta över att bli medlemmar i detta breda och dynamiska nätverk.  Stavenow & Partners ser fram emot att kunna erbjuda våra tjänster även till tyska företag och hjälpa dem nå framgång i deras offentliga affärer i Sverige. 

Stavenow & Partners Advokatbyrå AB wurde kürzlich Mitglied der Deutsch-Schwedischen Handelskammer. Wir sind sehr stolz darauf, Mitglied dieses breiten und dynamischen Netzwerks zu sein. Stavenow & Partners freuen sich darauf, unsere Dienstleistungen deutschen Unternehmen anzubieten und ihnen zu helfen, in ihrem öffentlichen Geschäften in Schweden erfolgreich zu sein.


Rekrytering

2018-03-28

Vi söker en jurist med brinnande intresse för upphandling. Läs mer här.

vinst i upphandling

2018-03-23

Stavenow & Partners advokatbyrå har biträtt Cassel & Co AB att lämna det vinnande anbudet i FMV:s upphandling rörande Förplägnadstjänst restaurang Vingen. Avtalet är giltigt i tre år och har en omsättningsvolym som uppgår till 30 miljoner kronor.

Vi gratulerar Cassel & Co till affären!